Home » Nekategorizirano » Objavljen rad u časopisu Journal of Microbiology, Biotechnology and Food ScienceInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science

(University of Mostar Faculty of Agriculture and Food technology, Department of Viticulture and Enology, Mostar, BiH) Jagatić Korenika, Ana-Marija; Prusina, Tihomir; Ivić, Stipe

INFLUENCE OF COLD MACERATION TREATMENT ON AROMATIC AND SENSORY PROPERTIES OF VUGAVA WINE (Vitis vinifera L.) // Journal of microbiology, biotechnology and food science,10 (2020), 1; 49-53 doi:10.15414/jmbfs.2020.10.1.49-53 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)