Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Scientific ReportsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Scientific Reports

Ninčević, T., Jug-Dujaković, M., Grdiša, M., Liber, Z., Varga, F., Pljevljakušić, D., Šatović, Z. Population structure and adaptive variation of Helichrysum italicum (Roth) G. Don along eastern Adriatic temperature and precipitation gradient. Sci Rep 11, 24333 (2021). (IF = 4.380, Q1)

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.1038/s41598-021-03548-6