Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Plant and SoilInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Plant and Soil

Pošćić, F., Žanetić, M., Fiket, Ž., Furdek Turk, M., Mikac, N., Bačić, N.,
Lučić, M., Romić, M., Bakić, H., Jukić Špika, M., Urlić, B., Runjić, M.,
Vuletin Selak, G., Vitanović, E., Klepo, T., Rošin, J., Rengel, Z.,
Perica, S. (2020): Accumulation and partitioning of rare earth elements in
olive trees and extra virgin olive oil from Adriatic coastal region. Plant
and Soil, doi: 10.1007/s11104-019-04418-x, IF 3,26, Q1

 Rad je dostupan na stranici časopisa: https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-019-04418-x