Home » Nekategorizirano » Objavljen rad u časopisu MljekarstvoInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Mljekarstvo

Ante Rako, Milna Tudor Kalit*, Zorica Rako, Denis Petrović, Samir Kalit (2019) Effect of composition and proteolysis on textural characteristics of Croatian cheese ripen in a lamb skin sack (Sir iz mišine). Mljekarstvo 69 (1): 21-29.

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=311871