Home » Radovi u znanstvenim časopisima » Objavljen rad u časopisu MljekarstvoInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Mljekarstvo

Milna Tudor Kalit, Tihana Lojbl, Ante Rako, Ilhan Gun, Samir Kalit (2020): Biochemical changes during ripening of cheeses in an animal skin. Mljekarstvo, 70 (4): 225-241. (IF=1,01; Q3)

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=354088&lang=en