Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Journal of Ethnobiology and EthnomedicineInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine

Łuczaj, Ł., Jug-Dujaković, M., Dolina, K., Jeričević, M., Vitasović-Kosić, I. (2019). The Ethnobotany and Biogeography of Wild Vegetables in the Adriatic Islands. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 15. IF=2,27, Q2

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13002-019-0297-0