Home » Radovi u znanstvenim časopisima » Objavljen rad u časopisu Acta Societatis Botanicorum PoloniaeInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Varga, F., Šolić, I., Jug Dujaković, M., Łuczaj, Ł., Grdiša, M. (2019). The first contribution to the ethnobotany of inland Dalmatia: medicinal and wild food plants of the Knin area, Croatia. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 88(2). IF= 0,72, Q4

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.3622