Home » Radovi u znanstvenim časopisima » Objavljen rad u časopisu Applied SciencesInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Applied Sciences

Budić-Leto, I.; Humar, I.; Gajdoš Kljusurić, J.; Zdunić, G.; Zlatić, E. Free and Bound Volatile Aroma Compounds of ´Maraština´ Grapes as Influenced by Dehydration Techniques. Applied Sciences, 2020, 10, 8928.

 https://doi.org/10.3390/app10248928 (IF= 2.474, Q2)

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/24/8928