Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Plant Physiology and BiochemistryInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Plant Physiology and Biochemistry

López-Serrano L, Canet-Sanchis G, Vuletin Selak G, Penella C, San Bautista A, López-Galarza S, Calatayud A (2020) Physiological characterization of a pepper hybrid rootstock designed to cope with salinity stress. Plant physiology and biochemistry 148: 207-219. (IF 3,4; Q1)

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.01.016