Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Microbiology Resource AnnouncementsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Microbiology Resource Announcements

Vuletin Selak G, Raboteg M, Fournier P, Dubost A, Abrouk D, Žanić K, Perica S, Normand P, Pujić P (2019) Genome Sequence of Pseudomonas sp. Strain ST1, Isolated from Olive (Olea europaea L.) Knot Galls in Croatia. Microbiology Resource Announcements, 8, 46; 1-2.

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://mra.asm.org/content/8/46/e00986-19