Home » Nekategorizirano » Objavljen rad u časopisu FoodsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Foods

Mucalo, A.; Maletić, E.; Zdunić, G. (2020) Extended Harvest Date Alter Flavonoid Composition and Chromatic Characteristics of Plavac Mali (Vitis vinifera L.) Grape Berries. Foods, 9, 1155; https://doi.org/10.3390/foods9091155 (IF = 4.092, Q1)

Rad je dostupan na web stranici časopisa https://www.mdpi.com/2304-8158/9/9/1155