Home » Radovi u zbornicima skupova

Category Archives: Radovi u zbornicima skupovaInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Acta Horticulturae

Poljuha, D; Kralj, I; Krapac, M; Klepo, T; Radunic, M; Strikic, F; Weber, T; Ercisli, S; Arbeiter, AB; Hladnik, M; Bandelj, D.  2021. Analysis of genetic diversity in Croatian fig (Ficus carica L.) germplasm using SSR markers.
VI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FIG Acta Horticulturae, 1310; 35-40

Rad je dostupan na poveznici: https://www.bib.irb.hr/1130907